2014 02.03—11.11.2014

Obidza

2 marzec 2014

44 zdjęć

Turbacz

29 marzec 2014

32 zdjęć

05-01 do 07-27 Rowerowe treningi. Mapy. 1003,3 km

14 zdjęć

Ściana wschodnia. 1233 km

2 sierpień 2014

467 zdjęć

Eliaszówka

7 wrzesień 2014

31 zdjęć

Leskowiec

28 wrzesień 2014

25 zdjęć

Wysoka w Pieninach

5 październik 2014

42 zdjęć

Cyrla

26 październik 2014

38 zdjęć

Turbacz

11 listopad 2014

37 zdjęć

Labels

New images